வார்ப்புரு:சிறப்புக் கட்டுரைத் தரம்

(சிக-தரம் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

style="background: #6699ff; text-align: center; width:40px;" | Featured article சிக


NB: This is not a stub template. Therefore, it is not to be placed on articles. It is used in assessment summaries for the article quality project; see Wikipedia:தரமறிதல் முறைமையும் தரங்களும்.