நூல் மூலங்கள்

நூல் மூலங்களைத் தேடு

கொடுக்கப்பட்ட ISBN செல்லத்தக்கதாக தெரியவில்லை ; மூலத்திலிருந்து நகலெடுத்ததில் உள்ள பிழைகளை சரிபார்.

நீங்கள் தேடும் நூல்களின் புதிய, பயன்படுத்தியப் பிரதிகளை விற்பனை செய்யும் இணையத்தளங்களின் பட்டியல் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. நூல்கள் பற்றிய மேலதிகத் தகவல்களை இத்தளங்கள் கொண்டிருக்கலாம்:

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:BookSources/0-08-017786-7_or_ISBN_0-08-017787-5" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது