Lint errors

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

High priority

Medium priority

Low priority

பக்கத் தலைப்பு முன்னொட்டின் அல்லது முழுமையான தலைப்பின் மூலம் சிறிய பிழைகள் உள்ள பக்கங்களைத் தேடு

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:LintErrors" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது