அனைத்துப் பொது குறிப்புக்கள்

இது சுற்றுக்காவல் தவிர்ந்த அனைத்துப் பதிகைகளினதும் இணைந்த பதிகை ஆகும்:

செயற்படுத்தியவர் யார்? – "செயல்படுபவர்" என்பதில் முன்னொட்டு இன்றிப் பயனர் பெயரை உள்ளிடவும்.
ஒரு செயலால் மாற்றப்பட்ட பக்கம் அல்லது பயனர் – பக்கத்தின் பெயரை அல்லது பயனர் பெயரை ("பயனர்:" என்ற முன்னொட்டுடன்) "இலக்கு" என்பதில் உள்ளிடவும்.
பதிகைகள்
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:Log/DSE_abirami_VPM" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது