ராதிகா சரத்குமார்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு