"வே. தில்லைநாயகம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு