"24 மனை தெலுங்குச்செட்டியார்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

அடையாளங்கள்: கைப்பேசியில் செய்யப்பட்ட தொகுப்பு கைப்பேசி வலைத்தளத்தில் செய்யப்பட்ட தொகுப்பு
! குல ரிஷி
|-
| [[மும்முடியார்]] -மும்மடியவன்
| ஸ்ரீ முகுந்த ரிஷி
|-
| [[கோலவர் (கோலையர்)]] -கொலவன்
| ஸ்ரீ குடிலஹு ரிஷி
|-
| [[கணித்தியவர்]] -கையிறவன்
| ஸ்ரீ கௌதன்ய ரிஷி
|-
| [[தில்லையவர்]] -எடுக்கவயன்
| தொந்துவ ரிஷி
|-
| [[பலிவிரியர் (பலுவிதியர்)]] -பலிதயவன்
| ஸ்ரீ ஸௌலய ரிஷி
|-
| [[சென்னையவர்]] - கெஞ்சி
| ஸ்ரீ ஹரிகுல ரிஷி
|-
| [[மாதளையவர்]] -கொற்கவன்
| ஸ்ரீ குந்தள ரிஷி
|-
| [[கோதவங்கவர்]] -வங்கிசிவன்
| ஸ்ரீ கணத்த ரிஷி
|-
| [[ராஜபைரவர்]] -வரசிவன்
| ஸ்ரீ ரோசன ரிஷி
|-
| [[வம்மையர்]] -வருமயவன்
| ஸ்ரீ நகுல ரிஷி
|-
| [[கப்பவர்]] - கவிலவன்
| ஸ்ரீ சாந்தவ ரிஷி
|-
| [[தரிசியவர்]] -தரிச்சுவன்
| ஸ்ரீ தர்ஷிய ரிஷி
|-
| [[வாஜ்யவர்]] -வழமையவன்
| ஸ்ரீ வசவ ரிஷி
|-
| [[கெந்தியவர்]] -கெந்தியவன்
| ஸ்ரீ அனுசுயி ரிஷி
|-
| [[நலிவிரியவர்]] -கெடிகிரியவன்
| ஸ்ரீ மதஹனு ரிஷி
|-
| [[சுரையவர்]] -சூரியவன்
| ஸ்ரீ கரஹம ரிஷி
|-
! குல ரிஷி
|-
| [[மக்கடையர்]] -மக்கிடவன்
| ஸ்ரீ மங்கள ரிஷி
|-
| [[கொரகையர்]] -குதிரை வல்லவன்
| ஸ்ரீ கௌதம ரிஷி
|-
| [[மாரெட்டையர்]] -யக்கவன்னந்தவன்
| ஸ்ரீ மண்டல ரிஷி
|-
| [[ரெட்டையர்]] -நெட்டையவன்
| கௌஷிக ரிஷி
|-
| [[பில்லிவங்கவர்]] -வெலிவங்கிசவன்
| ஸ்ரீ பில்லி ரிஷி
|-
| [[தவளையார்]] -தவிலையவன்
| ஸ்ரீ கௌந்தைய ரிஷி
|-
| [[சொப்பியர்]] -சொற்பனவன்
| ஸ்ரீ சோமகுல ரிஷி
|-
| [[லொட்டையவர்]] -கோட்டையவன்
| ஸ்ரீ பார்த்துவ ரிஷி
|-
58

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2490556" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது