"துணிப்புத் தகைவு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

104 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  2 ஆண்டுகளுக்கு முன்
====எடுத்துகாட்டு====
 
கார்த்தேய ஆயங்களில்(x,y) ஓர் இருபருமான வெளியைக் கருதுவோம்.இதில் அமையும் பய்வுபாய்வு விரைவு உறுப்புகள் (u,v)) ஆகும்; இதன் துணிப்புத் தகைவு பின்வரும் எண்சாரத்தால் தரப்படும்:
 
:<math>\begin{pmatrix}
</math>
 
இந்தக்இந்தச் சமன்பாடு நியூட்டனியல் பய்வைக்பாய்வைக் குறிக்கிறது. நடப்பில் இதைப் பின்வருமாறும் கோவைப்படுத்தலாம்:
:<math>\begin{pmatrix}
\tau_{xx} & \tau_{xy} \\
</math>,
 
இது ஒருபடிதல்லாதஒருபடித்தல்லாத பாய்வுக்கான பிசுப்புக்கான உய்ர்நெறியனாகும்உயர்நெறிய (tensor)னாகும்:
 
:<math>\begin{pmatrix}
</math>
 
இது சீரிலாத பெயர்நிலைபெயர்நிலைப் (transient) பாய்வைக் குறிக்கிறது; இது உண்மையில் பாய்வு, அதன் விரைவுகளைச் சாராதிருத்தலைக் காணலாம்:
 
:<math>\mathbf \mu(x,t) = \begin{pmatrix}
\end{pmatrix} </math>
 
இது நியூட்டனையப்நியூட்டனியப் பாய்வாகும். இதன் பிசுப்புமை பின்வருமாறு:
 
:<math>\begin{pmatrix}
</math>
 
இதில் பிசுப்புமை, பாய்வு விரைவைச் சார்ந்துள்ளதால் நியூட்டனியல் சாராத பாய்வாகும். மேலும், இந்தப் பாய்வு ஒருபடித்தானதாகும்.(இந்த எண்சாரம் முற்றொருமை என்சாரமாகஎண்சாரமாக அமைவதால், இதன் பிசுப்புமை பின்வருமாறு அளவனாக அமைகிறது:
 
:<math>\mu (u) = \frac 1 u </math>.
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2515773" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது