"பரமஹம்ச யோகானந்தர்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு