"ரஷ்ய தேசிய நூலகம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு