"இந்திய விடுதலைப் போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

# ம.பொ. சிவஞானம் விடுதலைப் போரில தமிழ் வளர்ந்த வரலாறு (சென்னை, 1997), ப. 196
# இ ஊ.ஐ.னு சுநிழசவ இஏழட-5இ(ளநஉசநவ)இ 1908 – 9
# ம. பொ. சிவஞானம், விடுதலைப் போரில் தமிழகம், ப. 210
# ம.பொ. சிவஞானம், விடுதலைப்போரிலவிடுதலைப் போரில தமிழ் வளர்ந்;தவளர்ந்த வரலாறு (சென்னை, பூங்கொடி பதிப்பகம், 1997) பக். 90-91.
# ம.பொ.சிவஞானம், விடுதலைப் போரில் தமிழகம், பக். 219, 228
# மே.கூ ப. 233
# ந.முடிகோமதி,சட்டமன்றத்தில்அண்ணா சட்டமன்றத்தில் அண்ணா (சென்னை:, மணிவாசகர் பதிப்பகம், 1998), ப.207
# இருவார அறிக்கை, 17 ஆகஸ்ட் 1917 (குழசவniபாவடல சுநிழசவஇ புழஎநசழெச ழக ஆயனசயள வழ வாந புழஎநசழெச புநநெசயட ழக ஐனெயை) தமிழ்நாடு ஆவணக் காப்பகம், த.ஆ.கா)
# மே.கூ. 5 அக்டோபர் 1917
# தமிழரசு, மார்ச், 2006,பப பக். 68-69
# அ.இறையன், சுயமரியாதை சுடரொளிகள் (சென்னை, 1981), ப. 3
# சாமி சிதம்பரனார், தமிழர் தலைவர்:பெரியார் ஈ.வெ.ரா வாழ்க்கை வரலாறு, (சென்னை, 1997), ப.64
# [[மதுரை]] ஸ்ரீனிவாஸவரதன் வாக்குமூலம் அரசியல் பிரசித்தி பெற்றவர்கள் வாக்குமூலம், ப.2 (த.ஆ.கா) (Pநசளழயெட ளவயவநஅநவெ ழக Pழடவைiஉயட Pநசளழயெடவைநைள)
# [[மதுரை]] ஜில்லா தியாகிகள் மலர் ([[மதுரை]] சுதந்திர பிரசுராலயம,; 1983) ப. 39.
# மே. கூ. பபபக். 32-33.
# அரசு ஆணை எண் 2852, பொதுப் பணித்துறை, 7 டிசம்பர் 1927, நவசக்தி, 7 செப்டம்பர், 1927
# நியூ இந்தியா, 7 நவம்பர்1927நவம்பர் 1927
# இந்து, 2 பிப்ரவரி1928பிப்ரவரி 1928
# இந்து, 20 அக்டோபர் 1927
# னுயஎனை யுசழெடனஇ யேவழையெடளைஅ யனெ சுநபழையெட Pழடவைiஉளஇ வுயஅடையெனரஇ ஐனெயைஇ (ளுரளளநஒ ருniஎநசளவைலஇ 1973), ப. 178.
# இருவார அறிக்கை, 3 பிப்ரவரி 1939.
# சட்டமறுப்பு இயக்கம் 1930-31 (இரகசியமானது) பபபக். 164-65 (ஊiஎடை னுளைழடிநனநைnஉந ஆழஎநஅநவெஇ உழகெனைநவெயைட)
# இளைஞர் இந்தியா, 22 மே 1930 (லுழரபெ ஐனெயை) உதவி செயலாளர் பத்திர கோப்பு எண் 699 ஜி, 1930
# இந்து, 4 ஜீன்ஜூன் 1931
# இளைஞர் இந்தியா, 22 மே 1930
# இருவார அறிக்கை, 4 ஜீன்ஜூன் 1930
# மே. கூ., 18 ஏப்ரல் 1930: உதவி செயலாளர் பத்திர கோப்பு எண் 683 ஏ, 30 ஏப்ரல் 1930
# காங்கிரஸ், 22 ஏப்ரல் 1930: இந்து, 4 ஜீன் 1931
# இருவார அறிக்கை, 6 மே 1930: உதவி செயலாளர் பத்திர கோப்பு எண் 683, ஏ, 30 ஏப்ரல் 1930
# இளைஞர் இந்தியா, 8 மே 1930; : உதவி செயலாளர் பத்திர கோப்பு எண் 683,வி683வி, 20 மே 1930
# சட்டமறுப்பு இயக்கம் 1930-31, ப.67
# இருவாரஅறிக்கைஇருவார அறிக்கை, 4 ஜீன் 1930;:, சென்னை சட்டசபைவிவாதம்சட்டசபை விவாதம்,நவம்பர்1930 நவம்பர் 1930-ஜனவரி1931ஜனவரி 1931, பபபக். 147-49
# சட்டமறுப்பு இயக்கம் 1930-31, ப.67
# தளவாய்,சுதந்திரப்போராட்டத்தியாகிசொற்பொழிவு சுதந்திரப் போராட்டத் தியாகி சொற்பொழிவு,14ஆகஸ்ட்1992 14 ஆகஸ்ட் 1992, அன்னைதெரசாமகளிர்அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகம்: தமிழரசு, 16 ஆகஸ்ட், 1991
# சட்டமறுப்பு இயக்கம் 1930-35, (இரகசிய செய்திகள் கோப்பு)
# உதவி செயலாளர் பத்திர கோப்பு எண் 699 ஜி, 1930
# நவசக்தி, 31 டிசம்பர்1930டிசம்பர் 1930
# சட்டமறுப்பு இயக்கம் 1930-31, ப.67
# [[மதுரை]] ஜில்லா தியாகிகள் மலர், ப.45
# இருவார அறிக்கை, 19 மார்ச் 1931
# இருவாரஅறிக்கை,19 மார்ச்1931
# [[மதுரை]] ஜில்லா தியாகிகள் மலர், ப.48
# ப.சோழநாடன்,கொடுமுடிகோகிலம்கே கொடுமுடி கோகிலம் கே.பி.சுந்தராம்பாள் (சென்னை:, ரிஷபம் பதிப்பகம், 2002),பப34 பக். 34-63
# தமிழரசு,16ஆகஸ்ட் 16 ஆகஸ்ட், 1991,பப பக். 22-23
# திரு.வி.க.வாழ்க்கைக்குறிப்புகள்வாழ்க்கைக் குறிப்புகள், (சென்னை, 1981),பப பக். 156-159
# ம. பொ. சிவஞானம், விடுதலைப்போரில்விடுதலைப் போரில் தமிழகம், ப.1611 61
# சென்னை சட்டசபை விவாதம், மார்ச்1932மார்ச் 1932, ப. 396, ஆகஸ்ட் 1932, ப. 43
# அரசு ஆணை எண் 507,பொதுத்துறை,15 ஜீன் 1933
# சென்னை சட்டசபை விவாதம், மார்ச் 1932, ப.753
# சுதந்திரச்சங்குசுதந்திரச் சங்கு, 3 ஏப்ரல் 1933
# P.N.Pசநஅயடயவாயஇ யேவழையெடளைஅ யனெ றுழஅநn’ள ஆழஎநஅநவெ in ளுழரவா ஐனெயைஇ1917-1947(நேற னுநடாiஇ2003)இp.145
# பி.என்.பிரேமலதா,இந்தியப்பெண்கள் இந்தியப் பெண்கள் (கொடைக்கானல், 1997), ப. 192
# தினமலர், [[மதுரை]], 26 பிப்ரவரி, 2004
# மே.கூ, 15 ஆகஸ்ட், 1999
# ஆனந்தவிகடன், 23 ஜனவரி, 1994
# மே.கூ
# ஆனந்தவிகடன், 23 ஜனவரி,1994
 
{{இந்திய விடுதலை இயக்கம்}}
25

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/946180" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது