இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் நாட்கணிப்பு - Other languages