சிவப்புப் பாசி

சிவப்புப் பாசி
புதைப்படிவ காலம்:Mesoproterozoic–present
உயிரியல் வகைப்பாடு
உலகம்:
மெய்க்கருவுயிரி (யூக்கரியோட்டா)
தரப்படுத்தப்படாத:
புரொட்டிஸ்டா
பிரிவு:
Rhodophyta (சிவப்பு அல்கா)

Wettstein, 1922 Classification is currently disputed. See Taxonomy.

சிவப்புப் பாசி (red algae) என்பது அல்கா வகைகளில் ஒன்றாகும். இது ரோடோபைட்டா பிரிவுக்குரிய (Division rhodophyta) அல்கா அங்கத்தவர்களை உள்ளடக்கியது. சிவப்பு அல்காக்கள் ஏனைய அல்காக்கள் போலவே ஒளித்தற்போசணிகளாகும்.[1] இவை மெய்க்கருவுயிரி கல ஒழுங்கமைப்பைக் காட்டுகின்றன. சிவப்பு அல்காக்களின் 5000-6000 வரையான இனங்கள் அறியப்பட்டுள்ளன. இயல்புகள்:

  • இவற்றின் கலச்சுவர் செல்லுலோசு மற்றும் ஏகாரால் ஆனது.
  • அனைத்தும் பல்கல அங்கிகள்.
  • பொதுவாக கடல் வாழ்க்கைக்குரியன. சில நன்னீர் வாழ் இனங்களும் அறியப்பட்டுள்ளன.
  • இவற்றில் நிறப்பொருட்களாக பச்சையம் a, பச்சையம் d, கரோட்டீன், பைக்கோசயனின், பைக்கோ எரித்திரின் என்பவை உள்ளன. இவற்றிலுள்ள பைக்கோ எரித்திரின் நிறப்பொருளே சிவப்பு அல்காக்களுக்குச் சிவப்பு நிறத்தை வழங்குகின்றது.
  • வாழ்க்கை வட்டத்தில் எந்தவொரு நிலையிலும் சவுக்குமுளை இருப்பதில்லை.
  • கலங்களில் சேமிப்புணவாக புளோரிடியன் மாப்பொருள் காணப்படும்.
  • இவை இலிங்க முறை இனப்பெருக்கத்தைக் காண்பிப்பதுடன் சந்ததிப் பரிவிருத்தியையும் காண்பிக்கின்றன.

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. Lee, R.E. (2008). Phycology, 4th edition. Cambridge University Press. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-521-63883-8.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சிவப்புப்_பாசி&oldid=2135566" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது