சுட்டி (இதழ்)

சுட்டி 1980 களில் இந்தியாவில் இருந்து மாதாந்தம் வெளிவந்த தமிழ் சிற்றிதழ் ஆகும். இதன் ஆசிரியர் நாராயண பாரதி ஆவார். இது கருத்துச் செறிவோடு துணுக்குச் செய்திகளை இணைத்து வெளியிட்டது. இந்த இதழ்களில் சில தமிழம் நாள் ஒரு நூல் திட்டத்தில் எண்ணிம வடிவில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.

உசாத்துணைகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சுட்டி_(இதழ்)&oldid=1791720" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது