சுதந்திரப் பறவைகள் (கோவை இதழ்)

சுதந்திரப் பறவைகள் (கோவை இதழ்)1970 களில் இந்தியாவில் இருந்து மாதாந்தம் வெளிவந்த தமிழ் சிற்றிதழ் ஆகும். இதன் ஆசிரியர் இக்பால் ஆவார். இது சிறுகதை, கவிதை, துணுக்குச் செய்திகள், நாடகம், மொழிபெயர்ப்புச் சிறுகதை எனப் பல்வகைப் படைப்புக்களை வெளியிட்டது. இந்த இதழ்களில் சில தமிழம் நாள் ஒரு நூல் திட்டத்தில் எண்ணிம வடிவில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.

உசாத்துணைகள்தொகு