செயலி (கணினியியல்)

செயலி (Method) அல்லது செயற்கூறு ஒரு பொருள் செய்யக்கூடிய செய்கையை விபரிக்கும் நிரல் துண்டு ஆகும். அதாவது ஒரு செயலை அல்லது வினையை செய்ய வல்ல ஆணைத்தொடர்கள் செயலி ஆகும். இவை பிரதானமாக நான்கு வகைப்படுகின்றன.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=செயலி_(கணினியியல்)&oldid=2138811" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது