செயல்வழிப் படம்

செயல்முறையொன்றின் வழிமுறை வரிசையைச் சுட்டும் படம்

செயல்வழிப் படம் என்பது ஒரு செயலாக்கத்தை அல்லது படிமுறைத்தீர்வை விபரித்து வெளிப்படுத்த பயன்படும் ஒரு வரைபடம் ஆகும். இப்படம் ஒவ்வொரு படிநிலைகளையும் தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை, அவற்றின் செயல்வழிகளை விபரித்து வரையப்படுகிறது. இப் படங்கள் பகுப்பாய்வில், வடிவமைப்பில், ஆவணப்படுத்தலிலில், பராமரிப்பில் மிக்கப் பயன்படுகின்றன.

மின்விளக்கு பழுதுபார்த்தல் குறித்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு செயல்வழிப் படம்

குறியீடுகள்

தொகு
  • முனையங்கள்
  • உள்ளீடு வெளியீடு
  • செயலாக்கம் பெட்டி
  • முடிவு செய்தல் பெட்டி
  • செயல்வழி அம்புகள் அல்லது கோடுகள்
  • தொடர்ச்சி
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=செயல்வழிப்_படம்&oldid=3290569" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது