செய்தி

முடிகண்டநல்லூர்
(செய்திகள் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

'ஒரு சம்பவம் அல்லது நிகழ்ச்சி பற்றிய தொகுப்பை அதை நேரில் அனுபவிக்காதவர்களை கருத்திற் கொண்டு அவர்களுக்கு அறியப்படுத்துவது' என்பது பெரும்பான்மையாக செய்தி பற்றி வரைவிலக்கணப்படுத்துகின்றது. செய்தியானது இணையம், அச்சு, ஒலி/ஒளிபரப்பு, வாய் வார்த்தை வழியே மூன்றாம் நபர்களை அல்லது பெருமளவு நேயர்களை சென்றடைகிறது.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=செய்தி&oldid=3032853" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது