டென்மார்க் இளவரசி இசபெல்லா

டென்மார்க்கின் இளவரசி இசபெல்லா, மொன்பெசட் சீமாட்டி (Princess Isabella Henrietta Ingrid Margrethe of Denmark, Countess of Monpezat, பிறப்பு: 21 ஏப்ரல், 2007) டேனிஷ் அரச குடும்பத்தின் ஒரு உறுப்பினர் . பட்டத்து இளவரசர் ஃபிரெடெரிக் மற்றும் அவரது துணைவியாரான பட்டத்து இளவரசி மேரி அவர்களின் புதல்வி இசபெல்லா.

இளவரசி இசபெல்லா
2010 இல் இசபெல்லா
முழுப்பெயர்
இசபெல்லா ஹென்றியேட்டா இங்க்ரிட் மார்கரெட்
குடும்பம் லபோர்டே டே மொன்பெசட் இல்லம்
தந்தை ஃபிரெட்ரிக், டென்மார்க்கின் பட்டத்து இளவரசர்
தாய் மேரி,டென்மார்க்கின் பட்டத்து இளவரசி
பிறப்பு 21 ஏப்ரல் 2007 (2007-04-21) (அகவை 13)
ரிக்சோச்பிடலேட், கோபென்ஹெகன், டென்மார்க்

ராணி மார்கரெட் மற்றும் அவரது கணவர் ஹென்ரிக் அவர்களது ஒரே பேத்தியாக பிறந்த இசபெல்லாவே டேனிஷ் அரச குடும்பத்தில் 1946-ஆம் ஆண்டு பிறந்த ராணி அன்னே-மேரிக்குபின் பிறந்த முதல் பெண் ஆவார்.