தனி மேசைக் கணினி

ஒரு கணினியின் விலை, அளவு, மற்றும் கணிமை வலு ஒரு தனியாளின் பயன்பாட்டுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் பொழுது அது தனியாள் கணினி எனப்படும். பொதுவாக அது மேசை மீது வைத்து பயன்படுத்தப்பட்டதால் தனியாள் மேசைக் கணினி என வழங்கப்பட்டது.

தனி மேசைக் கணினி
தனி மேசைக் கணினியொன்றின் வரைபடம்

ஆங்கிலத்தில் personal desktop computer என்று சொல்லப்படுவதைத் தமிழில் தனி மேசைக் கணினி என்றழைக்கப்படுகிறது. தனியாள் கணினியென்று personal computer அழைக்கப்படுகிறது.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தனி_மேசைக்_கணினி&oldid=3728353" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது