தனி மேசைக் கணினி

ஒரு கணினியின் விலை, அளவு, மற்றும் கணிமை வலு ஒரு தனியாளின் பயன்பாட்டுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் பொழுது அதை தனியாள் கணினி எனலாம். பொதுவாக அது மேசை மீது வைத்து பயன்படுத்தப்பட்டதால் தனியாள் மேசைக் கணினி எனப்படலாயிற்று.

தனி மேசைக் கணினி
Desktop computer clipart - Yellow theme.svg
தனி மேசைக் கணினியொன்றின் வரைபடம்

ஆங்கிலத்தில் personal desktop computer என்று சொல்லப் படுவதைத் தமிழில் தனி மேசைக் கணினி என்று அழைக்கலாம். தனியாள் கணினி யென்று personal computer ஐ அழைக்கலாம்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தனி_மேசைக்_கணினி&oldid=2220065" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது