முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

தமிழ்நாடு தேசிய ஆன்மிக மக்கள் கட்சி என்பது தமிழ்நாட்டு இந்து சமயத் தலைவர் செயந்திர சரசுவதி அவர்களால் நெறிப்படுத்தப்படும் அரசியல் கட்சி ஆகும். இது மார்ச் 2011 இல் தொடங்கப்பட்டது.

இவற்றையும் பார்க்கதொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு