தலைமன்னார் மேற்கு இறங்குதுறை கிராம அலுவலர் பிரிவு

MN/51 இலக்கம் உள்ள தலைமன்னார் வடக்கு கிராம அலுவலர் பிரிவு இலங்கையில் மன்னார் மாவட்டத்தில் மன்னார் நகரம் பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் உள்ள ஓர் கீழ் நிலை நிர்வாகப் பிரிவு ஆகும். இப்பகுதியானது 2.43 சதுர கிலோமீட்டர் விஸ்தீரணம் உள்ளது.

உசாத்துணைகள்தொகு

  1. மன்னார் அரசாங்க அலுவலர் அலுவலகம் (கச்சேரி), 2002 (ஆங்கில மொழியில்)

வார்ப்புரு:மன்னார் நகரம் பிரதேச செயலாளர் பிரிவு