தாதர் மற்றும் நாகர் ஹவேலி மக்களவை உறுப்பினர்

2009 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்தியப் பாராளுமன்றத்தின் பதினைந்தாவது மக்களவைக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் தாதர் மற்றும் நாகர் ஹவேலியிலுள்ள 1 மக்களவைத் தொகுதிக்கு உறுப்பினராகத் தேர்வு செய்யப்பட்டவர், அவர் சார்ந்துள்ள கட்சி ஆகியவைகளைக் கொண்ட பட்டியல் இது.

வ.எண். மக்களவை தொகுதியின் பெயர் மக்களவை உறுப்பினர் அரசியல் கட்சி
1 தாதர் மற்றும் நாகர் ஹவேலி நதுபாய் கோமன்பாய் படேல் பாரதீய ஜனதா கட்சி

கட்சி வாரியாக உறுப்பினர்கள் தொகு

இங்கு கட்சி வாரியாக உள்ள மக்களவை உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை:

இவற்றையும் பார்க்க தொகு