தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி மக்களவைத் தொகுதி

மக்களவைத் தொகுதி

தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி மக்களவைத் தொகுதி, இந்திய மக்களவைக்கான தொகுதியாகும்[1]

தொகுதியின் எல்லைகள்தொகு

மக்களவை உறுப்பினர்தொகு

சான்றுகள்தொகு