தாம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

தாம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி, உத்தரப் பிரதேச சட்டமன்றத்துக்கான தொகுதியாகும்.[1]இது நகினா மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது.[1]

பகுதிகள்தொகு

2008ஆம் ஆண்டில் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட தொகுதி சீரமைப்பின் விவரப்படி, இதில் பிஜ்னோர் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ்க்காணும் பகுதிகள் உள்ளன.[1]

  • தாம்பூர் வட்டத்தில் உள்ள ஷேர்கோட் கனுங்கோ வட்டம்
  • தாம்பூர் வட்டத்தில் உள்ள சேஹரா கனுங்கோ வட்டத்தின் அஜித்புர்தாசி, பெகேரா தந்தா, சக் மொகமது நகர், ஜமாபூர், ஜஸ்மோர், மன்பூர் சிவபுரி, மித்தேபூர், மொகமது அலிபூர் மாதோ, முக்கேர்புரி, பாலன்பூர், ரசூல்பூர் மொகமது குலி, சப்தல்பூர், சத்தோபர், சபீயாபாத், சலாராபாத், சேஹரா ஆகிய பத்வார் வட்டங்கள்
  • தாம்பூர் வட்டத்தில் உள்ள தாம்பூர் கனுங்கோ வட்டத்தின் அம்கேரா ஷஞ்சார்பூர், பம்னோலி, சக்ராஜ்மால், தாம்பூர் ஹுசேன்பூர், பதேஹுல்லாபூர் காஸ், மவுசாம்பூர் ஜைத்ரா, மோஹ்ரி, மொசான்பூர் சூரஜ், நிந்துரு ஆகிய பத்வார் வட்டங்கள்
  • தாம்பூர் வட்டத்தில் உள்ள தாம்பூர், ஷேர்கோட், சேஹரா ஆகிய முனிசிபாலிட்டி போர்டுகள்

(கனுங்கோ வட்டம் என்பது வட்டத்தின் உட்பிரிவு. பத்வார் வட்டம் என்பது கனுங்கோ வட்டத்தின் உட்பிரிவு)

சட்டமன்ற உறுப்பினர்தொகு

பதினாறாவது சட்டமன்றம்தொகு

  • காலம்: மார்ச்சு 2012 முதல்[2]
  • உறுப்பினர்:மொகமது சந்து சவுகான்[2]
  • கட்சி: சமாஜ்வாதி கட்சி[2]

சான்றுகள்தொகு

  1. 1.0 1.1 1.2 மக்களவைத் தொகுதிகளும், சட்டமன்றத் தொகுதிகளும் (எல்லை பங்கீடு, 2008) - இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்
  2. 2.0 2.1 2.2 பதினாறாவது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் - உத்தரப் பிரதேச சட்டமன்றத்தின் இணையதளம் (ஆங்கிலத்தில்)