திருச்செங்காட்டங்குடிப் புராணம்

திருச்செங்காட்டங்குடி என்னும் ஊரில் குடிகொண்டுள்ள சிவபெருமான் மீது பாடப்பட்ட புராணம் திருச்செங்காட்டங்குடிப் புராணம். [1] இது 16 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சைவ எல்லப்ப நாவலர் பாடிய 6 புராண நூல்களில் ஒன்று. 392 பாடல்களைப் கொண்ட இந்த நூல் 11 சருக்கங்களாகப் பாகுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. செங்காட்டங்குடி சிறுத்தொண்டர் வாழ்ந்த ஊர்.

நூலில் உள்ள பாடல் - எடுத்துக்காட்டு [2]

1

மந்திரப்புரி செங்காடு சத்தியபுரி மலரோன்
தந்திரப்புரி ஆத்தியின் வனம் தட மதம் கார்
முத்து பாற்காபுரி சமுத்திரபுரி முடி சேயர்
இந்திரன் மகிழ் கணபதீச்சரம் பேர் என்பாம்

2

வாள் அற்றனர் அயில் அற்றனர் சிலை அற்றனர் வாகைத்
தோள் அற்றனர் மார்பு அற்றனர் தொடை அற்றனர் போரின்
கோள் அற்றனர் குடல் அற்றனர் இடை அற்றனர் கோடாத்
தாள் அற்றனர்கை அற்றனர் மறுகண் வய வீரர்

அடிக்குறிப்பு தொகு

  1. மு. அருணாசலம் (முதல் பதிப்பு 1972, திருத்தப்பட்ட பதிப்பு 2005). தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டு, முதல் பாகம். சென்னை: தி பார்க்கர், தமிழியல் ஆய்வு மற்றும் வெளியீட்டு நிறுவனம், 291 அகமது வணிக வளாகம், இராயப்பேட்டை, சென்னை 600 014. 
  2. பொருள்நோக்கில் சொற்பிரிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது