திருத்தந்தை அலெக்சாண்டர்

கத்தோலிக்க திருச்சபையை இதுவரை 8 திருத்தந்தையர்கள் அலெக்சாண்டர் என்ற பெயரில் ஆட்சி செய்துள்ளனர்: