திருத்தந்தை ஆதேயோதாத்துஸ்

விக்கிமீடியப் பக்கவழி நெறிப்படுத்தல் பக்கம்

கத்தோலிக்க திருச்சபையை இதுவரை 2 திருத்தந்தையர்கள் ஆதேயோதாத்துஸ் என்ற பெயரில் ஆட்சி செய்துள்ளனர்: