திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கை

திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கைதொகு

 
இரண்டு வகை சோளங்கள் பயிரிடப்படும் விளைநிலத்தில் இருந்து ஒரு வகை சோளத்தின்(மக்காச்சோளம்) ஆண் மலர்கள் நீக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது வகை சோளத்தின் மூலம் மகரந்தச் சேர்க்கை அடைந்து அனைத்து விதைகளும் உருவாக ஆண் மலர்கள் நீக்கப்படுகிறது..

திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கை" மற்றும் "திறந்த மகரந்தச்சேர்க்கையுறுதல்" என்ற சொற்கள் தாவரங்களில் நடைபெறும் பால் இனப்பெருக்கத்தில் பல்வேறு சூழலில் குறிப்பிடப்படுகிறது.

உண்மை-இனப்பெருக்கம் வரையறைதொகு

"திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கையுறுதல்" பொதுவாக "உண்மை இனப்பெருக்கம்" செய்யும் விதைகளைக் குறிக்கிறது. ஒரு திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கை செய்யும் தாவரம், அல்லது அதே இனதின் மற்ற தாவரம் மூலம் மகரந்தச் சேர்க்கை நடை பெறும் போது, அதன் விளைவாக விதைகளில் உற்பத்தி செய்யும் தாவரங்கள் கிட்டத்தட்ட தங்கள் பெற்றோர்களைப் போன்று காணப்படுகிறது. இது அண்மைக்கலப்பு (முதலாம் தலைமுறை கலப்பினம் (F1 hybrid) போன்றவை ) மூலம் உருவான தாவரத்தின் விதைகளில் இருந்து மாறுபட்டது. இவை பல வேறுபாடுகளைக் கொன்டிருக்கும். திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கை இனங்கள் பெரும்பாலும் "நிலையான இனங்கள்" என்றும், அல்லது விதைகள் பல சந்ததிகள் கடந்தும் பல ஆண்டுகள் அதன் பண்பு மாறாமல் இருக்குமேயானால், அவை "பாரம்பரிய இனங்கள்[1] என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பாரம்பரிய இனங்கள் திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கையைக் கொன்டிருக்கும். ஆனால் திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கை இனங்கள் அனைத்தும் பாரம்பரிய இனங்களாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கை இனங்கள் இன்னும் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கையை பராமரிப்பதில் சவாலாக இருப்பது என்னவென்றால், பிற இனங்களின் மகரந்தம் உள் நுழையாமல் தடுப்பது ஆகும். மகரந்தம் எவ்வளவு தூரம் பரவும் என்பதைப் பொறுத்து ,பசுமைக்குடில், உயரமான சுவர்கள், விளை நிலத்தை தனிமைப் படுத்துதல் அல்லது பிற முறைகள் மூலம் இதைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

இவை உண்மை-இனப்பெருக்கம் செய்பவையாக இருப்பதால், திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கையுற்ற தாவரங்களின் விதைகள் பெரும்பாலும் தோட்டம் அமைப்பவர்கள், விவசாயிகள் மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது.[1] பாரம்பரிய தக்காளிகள், பீன்சு , பட்டாணிகள், மற்றும் பல காய்கறிகள் திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கையுற்ற தாவரங்களுக்கு சிறந்த உதாரணங்கள் ஆகும்.

கட்டுபாடில்லா மகரந்தச் சேர்க்கை - வரையறைதொகு

"திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கை" என்பதன் இரண்டாவது பொருளாக, பூச்சிகள், பறவைகள், காற்று அல்லது இதர இயற்கை செயல்முறைகள் மூலம் மகரந்தச் சேர்க்கை நடைபெறுவதையும் குறிப்பிடலாம். இது தன் மகரந்தச் சேர்க்கையின்[2] ஒரு வகையான, மூடப்பட்ட மகரந்தச் சேர்க்கையின் "கிளிஸ்டோகேமி"க்கு நேர்மாறானது. மூடப்பட்ட மகரந்தச் சேர்க்கை நடைபெற்றதை, ஒரு தாவரத்தின் விதைகள் அனைத்தும் குறிப்பிட்ட பண்பினைக் கொண்ட பெற்றோர்களிடம் இருந்து வந்தும், விரும்பிய பண்புகளைக் கொண்டிருப்பதன் மூலமாகவும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கையின் மூலம் உருவான தாவரங்களின் விதைகள், அதே வகை சந்ததிகளையே உருவாக்கும். இருப்பினும் கட்டுபாடில்லா இனப்பெருக்கத்தாலும், அறியப்படாத மூலத்தில் இருந்து உருவாகும் மகரந்தத்தாலும், திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கையின் மூலம் உருவாகும் தாவரங்கள் பல வேறுபட்ட மரபுப் பண்புகளைக் கொண்டிருக்கும். திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கையால் பல்லுயிர்த்தன்மை பெருகுகிறது.

சில தாவரங்களில், தன் மகரந்தச் சேர்க்கை நடைபெறுவதால், அடுத்த தலைமுறையிலும் அதே கிட்டத்தட்ட அதே வகை சந்ததிகளையே உருவாக்கும். உண்மை இனப்பெருக்கம் செய்யும் உயிரினங்களில் கூட, மரபு மாற்றத்தாலும், திடீர் மாற்றத்தாலும் புதிய வகை இனங்கள் உருவாகின்றன.

கலப்பு செய்தலுடனான தொடர்புதொகு

கலப்பு மகரந்தச் சேர்க்கை என்பது, கட்டுபடுத்தப்பட்ட மகரந்தச் சேர்க்கையின் ஒரு வகை ஆகும். இதில் மகரந்தமானது புதிய வகை அல்லது இனத்தில்(அல்லது சிற்றினம்) இருந்து கொண்டு வரப்பட்டு கலப்பு செய்யப்படுவதால், கலப்பின வீரியம் பெற்று விரும்பிய பண்புகளைப் பெறுகிறது. இவ்வாறு உருவான கலப்பினம் சில நேரங்களில், உட்கலப்பினமாக இருக்கும். அவற்றில் திறந்த மகரந்தச் சேர்க்கை மூலம் விரும்பிய பண்புடைய உண்மையான இனங்கள் பெறும் வரை அவை தேர்வு செய்யப்படுகின்றன.

மேற்கோள் நூல்கள்தொகு

புற்றுநோய் உயிரியல்

மேலும் படிக்கதொகு

  • Ben Watson. "Hybrid or Open Pollinated". Gardening Articles: Care :: Seeds & Propagation 1–6. National Gardening Association. பார்த்த நாள் 2008-03-17.
  1. 1.0 1.1 Ashworth, Suzanne (1991). Seed to Seed. Chelsea Green Publishing Co. பக். 13-16. 
  2. Kearns, C.A.; Inouye, D.W. 1993. Techniques for pollination biologists. University Press of Colorado, Niwot, CO.