தெள்ளு (பூச்சி)

தெள்ளு
புதைப்படிவ காலம்:Middle Jurassic–Recent
[1]
Flea Scanning Electron Micrograph False Color.jpg
Scanning electron microscope (SEM) depiction of a flea
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை: விலங்கு
தொகுதி: கணுக்காலி
வகுப்பு: பூச்சி
துணைவகுப்பு: ரெறிகோடா(Pterygota)
உள்வகுப்பு: நியொப்டெரா(Neoptera)
பெருவரிசை: Endopterygota
வரிசை: Siphonaptera
Latreille, 1825
உப வரிசை

Ceratophyllomorpha
Hystrichopsyllomorpha
Pulicomorpha
Pygiopsyllomorpha

வேறு பெயர்கள்

Aphaniptera

தெள்ளு சைபெனொப்டெரா வகுப்பைச் சேர்ந்த பூச்சி இனமாகும். இறகுகள் அற்றவை. வாயுறுப்பு தோலைக் குற்றி குருதியை அகத்துறுஞ்சுவதற்கு ஏற்றதாக பொருத்தப்பாடடைந்து காணப்படும். பாலூட்டிகள் மற்றும் பறவைகளில் புற ஒட்டுண்ணியாக வாழும்.

சில பொதுவான தெள்ளு வகைகள்:

  • பூனைத் தெள்ளு(Ctenocephalides felis)
  • நாய்த்தெள்ளு(Ctenocephalides canis)
  • மனிதத் தெள்ளு(Pulex irritans)

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. Huang, D., Engel, M.S., Cai, C., Wu, H., Nel, A. (2012). "Diverse transitional giant fleas from the Mesozoic era of China". Nature, in press. எஆசு:10.1038/nature10839.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தெள்ளு_(பூச்சி)&oldid=2745672" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது