நடுவண் உப்பு மற்றும் கடல்சார் வேதியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

நடுவண் உப்பு மற்றும் கடல்சார் வேதிகள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (முன்னர் நடுவண் உப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம்) அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி மன்றத்தின்(சிஎஸ்ஐஆர்) உறுப்பு ஆய்வகம் ஆகும் [1]. இந்நிறுவனம் நாட்டின் முன்னாள் முதன்மை அமைச்சரனா ஜவஹர் லால் நேரு அவர்கள் 10 ஏப்ரல் 1954 அன்று குஜராத்தில் பாவ்நகரில் துவங்கி வைக்கப்பட்டது[2].

தற்போது அறி. கண்ணன் சீனிவாசன் இந்நிறுவனத்தின் இயக்குனராக உள்ளார். இந்நிறுவனத்தின் ஒரு பகுதி கிளை ஆய்வகம், தமிழகத்தின் இராமநாதபுரத்தில் உள்ள மண்டபம் எனும் இடத்தில் கடற்பாசிகளை கொண்டு ஆராய்ச்சி செய்ய அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பம் தொகு

 • செடியின வழி உருவகித்த ஊட்டச்சத்து மிகு உப்பு
 • உள்ளக உப்புநீக்கும் மின்னாற்பகுப்பு அமைப்பு
 • சிறப்பு அயோடினாக்கம்
 • "கிளின் ரைட்" எழுதவுதவும் சுண்ணாம்பு
 • செடியின வழி உருவகித்த சொடியம் குறைந்த உப்பு
 • நெகிழி துணுக்கு மின்முனைகள்

ஆராய்ச்சி செயல்பாடு தொகு

 • நேரயனிகள்/எதிரயனிகள் போன்றவற்றை தேர்ந்தெடுத்து அடையாளம் காணும் மூலக்கூறு உணரிகள்
 • பகுப்பு (அனலைட்ஸ்) மற்றும் நடுநிலை (நியூட்றல்) மூலக்கூறுகளை மெய் கட்டுபாடுகளில் கண்டறிதல்
 • உலோக ஆழ்மூலக்கூற் அணைமங்களை கொண்டு ஒளி-தூண்டும் ஆற்றல்/மின்னணு பரிமாற்றும் முறைகளை ஆய்தல்
 • நானோப்படிக சாய உணர்த்திறன் கொண்ட கதிரவ அணுகள்
 • திறங்கொண்ட பொருட்கள்
 • பசுமை வேதியியல்
 • பன்படி (பாலிமெர்) வேதியியல் மற்றும் தனிசிறந்த மருந்து கொண்டு சேர்த்தல் அமைப்பு
 • மருந்து உயிரித்தொழில்நுட்பம் மற்றும் இயற்கை விளைப்பொருட்கள்
 • உயர்மதிப்பு உலோக அயனிகளை இயற்கை மூலங்களிலிருந்து மீட்டெடுத்தல்
 • படிமக பொறியியல்
 • கணிமை ஆய்வு
 • மின்வேதியல்/வேதியல் மதிப்பு கூட்டு முறைகள்
 • பாலியெத்திலின் சார்ந்த இடை பன்படி படலங்கள் மற்றும் மினூடுபகுப்பு (எலெக்றோ-டையாலிஸிஸ்) போன்றவற்றை வளர்த்தல்

குறிப்புகள் தொகு

 1. "List of CSIR laboratories and their important research programmes" (PDF). csirhrdg.nic.i. Archived from the original (PDF) on 10 April 2009. பார்க்கப்பட்ட நாள் 18 October 2014.
 2. "Genesis of CSMCRI". csmcri.org. Archived from the original on 23 நவம்பர் 2016. பார்க்கப்பட்ட நாள் 18 October 2014.