நாட்டுப்புற மதம்

நாட்டுப்புற மதம் (Folk religion) என்பது மத ஆய்வுகள் மற்றும் நாட்டுப்புறவியல்களில், நாட்டுப்புற மதம், பிரபலமான மதம் அல்லது வடமொழி மதம் ஆகியவை மதத்தின் பல்வேறு வடிவங்களையும் வெளிப்பாடுகளையும் உள்ளடக்கியது. அவை ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மதத்தின் உத்தியோகபூர்வ கோட்பாடுகள் மற்றும் நடைமுறைகளிலிருந்து வேறுபடுகின்றன. நாட்டுப்புற மதத்தின் துல்லியமான வரையறை அறிஞர்கள் மத்தியில் வேறுபடுகிறது. சில நேரங்களில் பிரபலமான நம்பிக்கை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு மதத்தின் குடையின் கீழ் இன அல்லது பிராந்திய மத பழக்கவழக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஆனால் உத்தியோகபூர்வ கோட்பாடு மற்றும் நடைமுறைகளுக்கு வெளியே உள்ளது.[1]

"நாட்டுப்புற மதம்" என்ற சொல் பொதுவாக இரண்டு தொடர்புடைய ஆனால் தனித்தனி பாடங்களை உள்ளடக்கியது. முதலாவது நாட்டுப்புற கலாச்சாரத்தின் மத பரிமாணம் அல்லது மதத்தின் நாட்டுப்புற-கலாச்சார பரிமாணங்கள். இரண்டாவதாக, முறையான வெளிப்பாட்டின் வெவ்வேறு கட்டங்களைக் கொண்ட இரண்டு கலாச்சாரங்களுக்கிடையேயான ஒத்திசைவுகளைப் பற்றிய ஆய்வைக் குறிக்கிறது. அதாவது ஆப்பிரிக்க நாட்டுப்புற நம்பிக்கைகள் நாட்டுப்புற கலாச்சாரங்களுடன் முறையான மதங்களின் கலவைகள் மற்றும் ரோமன் கத்தோலிக்க மதம் வூடூன் மற்றும் சாண்டேரியாவின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது. .

சீன நாட்டுப்புற மதம், நாட்டுப்புற கிறிஸ்தவம், நாட்டுப்புற இந்து மதம் மற்றும் நாட்டுப்புற இஸ்லாம் ஆகியவை முக்கிய மதங்களுடன் தொடர்புடைய நாட்டுப்புற மதத்தின் எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். மத வழிபாட்டில் எப்போதாவது கலந்துகொள்ளும், ஒரு தேவாலயத்தையோ அல்லது இதே போன்ற மத சமுதாயத்தையோ சேர்ந்திருக்காத, மற்றும் விசுவாசத்தை முறையான தொழிலாக மாற்றாத மக்களின் விருப்பத்தை விவரிக்க, குறிப்பாக சம்பந்தப்பட்ட மதங்களின் மதகுருமார்களால் இந்த சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட மதம், மதத் திருமணங்கள் அல்லது இறுதி சடங்குகள், அல்லது (கிறிஸ்தவர்களிடையே) தங்கள் குழந்தைகள் ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் . [1]

வரையறை தொகு

உலக மதங்களின் சுருக்கமான ஆக்ஸ்போர்டு அகராதியில், ஜான் போக்கர் "நாட்டுப்புற மதம்" அல்லது "பெரிய அமைப்புகளின் விதிமுறைகளை பின்பற்றாத சிறிய, உள்ளூர் சமூகங்களில் நிகழும் மதம்" அல்லது "பிரபலமான சமய நம்பிக்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை கையகப்படுத்துதல்" என்று வகைப்படுத்தினார். [2]

நாட்டுப்புற மதத்தை வரையறுக்க ஐந்து தனித்தனி வழிகள் உள்ளன என்று டான் யோடர் வாதிட்டார். [3] முதலாவது ஒரு கலாச்சார பரிணாம கட்டமைப்பில் வேரூன்றிய ஒரு முன்னோக்கு, இது நாட்டுப்புற மதத்தை பழைய மத வடிவங்களின் உயிர்வாழ்வைக் குறிக்கிறது என்று புரிந்து கொண்டது; இதில், இது "ஒரு உத்தியோகபூர்வ மத சூழலில், தப்பிப்பிழைத்தவர்கள், கலாச்சாரத்தின் வளர்ச்சியின் முந்தைய கட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட நம்பிக்கைகள் மற்றும் நடத்தை" ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். [3] இந்த வரையறை கத்தோலிக்க ஐரோப்பாவில் நாட்டுப்புற மதத்தை கிறிஸ்தவத்திற்கு முந்தைய மதத்தின் உயிர் பிழைத்தவர்களாகவும், புராட்டஸ்டன்ட் ஐரோப்பாவில் உள்ள நாட்டுப்புற மதத்தை இடைக்கால கத்தோலிக்க மதத்தின் பிழைத்தவர்களாகவும் பார்க்கும். [3] யோடரால் அடையாளம் காணப்பட்ட இரண்டாவது வரையறை, நாட்டுப்புற மதம் ஒரு உத்தியோகபூர்வ மதத்தின் கலவையை இன மத வடிவங்களுடன் குறிக்கிறது என்ற கருத்து; அமெரிக்காவின் ஒத்திசைவான நம்பிக்கை முறைகளில் நாட்டுப்புற மதத்தின் இடத்தை விளக்க இது பயன்படுத்தப்பட்டது, அங்கு கிறிஸ்தவம் பூர்வீக அமெரிக்க மற்றும் ஆபிரிக்க சமூகங்களின் மதங்களுடன் கலந்தது. [4]

குறிப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நாட்டுப்புற_மதம்&oldid=2935855" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது