நியமம் (சட்டம்)

நியமம் (Enactment) என்ற வார்த்தை இயற்றப்பட்ட சட்டத்தை முழுமையாகவோ அல்லது அதன் பாகமான உறுப்புகளையோ குறிக்கும்; அல்லது இயற்றப்பட்ட சட்டங்களின் உறுப்பின் கீழ் உருவாக்கப்படும் சட்ட ஆவணங்களை குறிக்கும்.

வாக்ஃபீல்ட் லைக்ட் ரயில்வே கம்பெனி vs. வாக்ஃபீல்ட் கார்ப்பரேஷன்[1] -ல் நீதிபதி றிட்லீ கூறியது:

இந்த நியமம் என்றச் சொல்லை சட்டம் எனப் பொருள் கொள்ளக்கூடாது. சட்டம் என்றால் முழுச் சட்டம், இதன்படி ஒரு சட்டத்தின் ஒரு பிரிவு அல்லது பிரிவின் ஒரு பாகம் நியமமாக இருக்கலாம்.[2]

மேற்கோள்கள் தொகு

  1. Wakefield Light Railways Company v Wakefield Corporation [1906] 2 KB 140; affirmed [1907] 2 KB 256, CA; sub nom Wakefield Corporation v Wakefield and District Light Railways Company [1908] AC 293, HL
  2. Wakefield Light Railways Company v Wakefield Corporation [1906] 2 KB 140 at 144
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நியமம்_(சட்டம்)&oldid=3290933" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது