சூரியக் குடும்பதிற்கு அப்பால், தூசு, ஐதரசன், ஈலியம் மற்றும் ஏற்றமடைந்த வாயுக்களால் ஆன திரளான முகிலே ஒண்முகில் அல்லது நெபுலா (Nebula) ஆகும். நெபுலா என்ற இலத்தீனச் சொல்லுக்கு பனிமூட்டம் அல்லது புகை என்று பொருள்.[1] முதன்முதலாக சிறிய தொலைநோக்கிகளின் மூலம் அறிவியலாளர்கள் வானத்தைப் பார்க்க தொடங்கியபோது ஒளியுடன் கூடிய புகை போன்ற அமைப்புகளைக் கண்டார்கள். பழமையான ஒண்முகில்களில் புதிய பல விண்மீன்கள் உருவாகும். உதாரணமாகக் கழுகு ஒண்முகிலைக் குறிப்பிடலாம். இப்படியான அண்டவெளி முகில்களில் உள்ள வாயுக்கள் ஈர்ப்பால் ஒன்றிணைந்து விண்மீன்களை உருவாக்குகின்றன. விண்மீன்களாக உருவாகாத மீதி முகில் பிரதேசங்கள் விண்மீன்களின் ஈர்ப்பால் ஒன்றிணைந்து கோள்களாக உருவாகின்றன.

கழுகு ஒண்முகில்

வகைகள்

தொகு

பரவல் ஒண்முகில்

தொகு

கோள்களின் ஒண்முகில்

தொகு

கோள்முன் ஒண்முகில்

தொகு

மீயொளிர் விண்மீன் வெடிப்பின் மீதிகள்

தொகு

ஒண்முகில்களுக்கான சில உதாரணங்கள்

தொகு
 • எறும்பு ஒண்முகில்
 • பர்நாடு சுழற்சி
 • பூமரங் ஒண்முகில்
 • பூனைக் கண் ஒண்முகில்
 • நண்டு விண்மீன் மண்டலம்
 • கழுகு ஒண்முகில்
 • எஸ்கிமோ ஒண்முகில்
 • ஈட்டா ஒண்முகில்
 • சுருள் ஒண்முகில்
 • ஓய்வெடுத்து ஒண்முகில்
 • குதிரைத் தலை ஒண்முகில்
 • ஓரியன் ஒண்முகில்
 • பெலிகன் ஒண்முகில்
 • செஞ்சதுர ஒண்முகில்
 • கங்கண ஒண்முகில்
 • ரொசெட் ஒண்முகில்

படத்தொகுப்பு

தொகு

மேற்கோள்கள்

தொகு
 1. Nebula, Online Etymology Dictionary
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நெபுலா&oldid=3459952" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது