பங்குதாரர்

பங்குதாரர் அல்லது பங்குதாரர் ஒரு தனிநபர் அல்லது நிறுவனம் (ஒரு நிறுவனம் உட்பட) சட்டபூர்வமாக ஒரு பொது அல்லது தனியார் கூட்டு நிறுவனத்தில் பங்கு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பங்குகளை வைத்திருப்பது. பங்குதாரர்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாக குறிப்பிடப்படுவார்கள். சட்டபூர்வமாக, பங்குதாரர்களின் பதிவில் அவரது பெயர் மற்றும் பிற விவரங்கள் உள்ளிடும் வரை ஒரு நபர் ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு பங்குதாரர் அல்ல.

ஒரு நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்கள் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமாக சட்டபூர்வமாக பிரிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் பொதுவாக  நிறுவன கடன்களுக்கு பொறுப்பாக இல்லை; பங்குதாரர்களுக்கு உத்தரவாதங்களை வழங்கியிருந்தால், நிறுவனத்தின் கடன்களுக்கான பங்குதாரர்களின் கடப்பாடு, செலுத்தப்படாத பங்கு விலைக்கு மட்டுமே வரையறுக்கப்படுகிறது.

விளக்கம்தொகு

பங்குதாரர்களின்  பங்கு பங்குதாரர்களைப் பொறுத்து பங்குதாரர்கள் சிறப்பு சலுகைகள் வழங்கப்படுகிறது. ஒரு நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு பொதுவாக பங்குதாரர்களின் நன்மைக்காக ஒரு நிறுவனத்தை நிர்வகிக்கிறது.

பொருந்தும் சட்டங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் விதிகளுக்கு உட்பட்டு, பங்குதாரர்களின் மற்ற உரிமைகள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கலாம்:

 • தங்கள் பங்குகளை விற்க உரிமை.
 • இயக்குநர்கள் குழு பரிந்துரைக்கப்பட்ட இயக்குநர்கள் மீது வாக்களிக்கும் உரிமை.
 • இயக்குநர்களை நியமிக்க உரிமை (சிறுபான்மை பாதுகாப்பு காரணமாக நடைமுறையில் இது மிகவும் கடினம் என்றாலும்) பங்குதாரர் தீர்மானங்களை முன்மொழிகிறது.
 • அவர்கள் பிரகடனப்படுத்தியிருந்தால் அவர்களுக்குப் பிந்திய உரிமையும் உண்டு.
 • நிறுவனம் வழங்கிய புதிய பங்குகளை வாங்குவதற்கான உரிமை.
 •  சொத்துக்களை மீட்டெடுப்பதற்கு  உரிமை.

பங்குதாரர்கள் சிலர் பங்குதாரர்களின் துணைக்குழுவாக கருதப்படுகின்றனர், இது வணிக நிறுவனத்தில் நேரடி அல்லது மறைமுக   உரிமை வைத்திருக்கும் எவரும் இதில் அடங்குவா. உதாரணமாக, பணியாளர்கள், சப்ளையர்கள், வாடிக்கையாளர்கள், சமூகம் போன்றவை, பொதுவாக பங்குதாரர்களாக கருதப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை மதிப்பு மற்றும் / அல்லது நிறுவனத்தால் பாதிக்கப்படுகின்றன.

பங்குதாரர்கள் ஐபிஓக்களை சந்திப்பதன் மூலம் முதன்மை சந்தையில் தங்கள் பங்குகளை வாங்கியிருக்கலாம், இதனால் நிறுவனங்களுக்கு மூலதனம் வழங்கப்படும். இருப்பினும், பரந்த பெரும்பான்மையான பங்குதாரர்கள் இரண்டாம் பட்ச சந்தையில் தங்கள் பங்குகளை வாங்கினர், மேலும் நிறுவனத்திற்கு நேரடியாக மூலதனத்தை வழங்கவில்லை.

மேலும் காண்கதொகு

 • Beneficial owner
 • Business valuation
 • Class action
 • Corporate governance
 • Investor
 • Real party in interest
 • Shareholder value
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பங்குதாரர்&oldid=3443837" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது