பதவியல் (நன்னூல்)

பவணந்தி முனிவர் எழுதிய நன்னூலின் எழுத்ததிகாரத்தின் ஐந்து பகுதிகளில் இரண்டாவதாக அமைவது பதவியல் ஆகும். இதில் பதம், பகுதி, விகுதி, இடைநிலை, வடமொழியாக்கம் என்ற ஐந்து கூறுகளின் கீழ் மொத்தம் 23 நூற்பாக்கள் (128-150) தரப்பட்டுள்ளன.

  • பதம் -6 நூற்பாக்கள் (நூற்பா 128-133)
  • பகுதி -6 நூற்பாக்கள் (நூற்பா 134-139)
  • விகுதி -1 நூற்பா (நூற்பா 140)
  • இடைநிலை - 5 நூற்பாக்கள் (நூற்பா 141-145)
  • வடமொழியாக்கம் - 5 நூற்பாக்கள் (நூற்பா 146-150)

மேற்கோள்கள் தொகு

வெளியிணைப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பதவியல்_(நன்னூல்)&oldid=2283984" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது