பன்மொழிப் பாடல்


இசை வடிவங்கள்
தமிழிசை
நாட்டுப்புற இசை
கருநாடக இசை
மெல்லிசை
திரையிசை
தமிழ் ராப் இசை (சொல்லிசை)
தமிழ் பாப் இசை
துள்ளிசை
தமிழ் ராக் இசை
தமிழ் இயைபிசை (fusion)
தமிழ் கலப்பிசை (Remix)
பாடல் வகைகள்
நாட்டார் பாடல்கள்
கானா பாடல்கள்
சித்தர் பாடல்கள்
ஈழப்போராட்ட பாடல்கள்
கிறித்துவப் பாடல்கள்
பக்திப் பாடல்கள்
இசுலாமியப் பாடல்கள்
பன்மொழிப் பாடல்கள்
[[]]
[[]]

தொகு

பல்வேறு மொழிகள் கலந்து பாடப்படும் பாடல் பன்மொழிப் பாடல் எனப்படும். தமிழர்கள் பன்மொழிச் சூழலில் வாழ்வதால் தமிழ் மொழி கலந்தும் பல பன்மொழிப் பாடல்கள் உண்டு. பன்மொழிப் பாடல்கள் பன்மொழிச் சமூகங்களுக்கிடையே நடைபெறும் ஊடாடலையும் இணக்கப்போக்கையும் சுட்டி நிற்கின்றன.

பாடல்கள் தொகு

தமிழ் சிங்களம் தொகு

தமிழ், ஜேர்மன், ஆங்கிலம் தொகு

  • Still Atcha - T-Jay, 7th JeweL & Subi - [1]
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பன்மொழிப்_பாடல்&oldid=570915" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது