பயனர்:Dineshkumar Ponnusamy/திட்டம்/சிவப்பு இணைப்பு நீக்கம்

சிவப்பு இணைப்பு நீக்கம்

தொகு

நீக்க வேண்டிய இணைப்புகளின் பட்டியலில் புதிதாக பெயர்கள் அவ்வப்போது சேர்க்கப்படும். இத்திட்டத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்க ஒரு புதிய கருவியை உருவாக்கியுள்ளேன். இது விண்டோசு இயங்குதளத்தில் பயன்படுத்தக் கூடிய கருவி.

நீக்க வேண்டிய இணைப்புகள்

தொகு
 1. [1]
 2. [2]
 3. [3]
 4. [4]
 5. [5]
 6. [6]
 7. [7]
 8. [8]
 9. [9]
 10. [10]
 11. [11]
 12. [12]
 13. [13]
 14. [14]
 15. [15]
 16. [16]
 17. [17]

நீக்கப்பட்ட இணைப்புகள்

தொகு
 1. [18]
 2. [19]
 3. [20]
 4. [21]
 5. [22]

கவனிக்கப்பட வேண்டிய இடங்கள்

தொகு