பயனர்:HK Arun/மணல்தொட்டி

தமிழ் மூலம் சிங்களம் விளக்கம்
வெஞ்சனம்/வியஞ்சனம் வெஞ்சன துணை உணவு (கறி) மதுரைத் தமிழ்
தொம்பறை தொம்பற தொய்வான ஆடை
பர்வதம் பர்வத/பர்வத்த மலை/ மலைக்குன்று விக்சனரி
சித்திரம் சித்ர

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:HK_Arun/மணல்தொட்டி&oldid=1293727" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது