பயனர்:Tnse karthikeyani cbe/மணல்தொட்டி

’’’தோல் செருப்புகள்’’’

    செருப்புகள் அணிவதற்கு மிகவும் எளிமையானவை.

வகைகள்தொகு

     பின்வருவது காலணிகளின் ஒரு பகுதிப் பட்டியல் ஆகும்.

திறந்த குதிங்கால் செருப்புகள்தொகு

   திறந்த குதிகால் செருப்புகள் வழக்கமாக மிருதுவான துணியால் ஆனது.கால்விரல்கள் மற்றும் குதிகால்கள் வெளியே தெரியுமாறு அமைந்திருக்கும். 

மூடிய குதிங்கால் செருப்புகள்தொகு

   காலில் இருந்து வெளியேறாமல் தடுக்கவும், பாதுகாப்புடன் கூடியவை இவ்வகை செருப்புகள். 

பிரபல கலாச்சாரத்தில்தொகு

   கற்பனை பாத்திரம் சிண்ட்ரெல்லா[1] கண்ணாடியால் ஆன செருப்புகளை பயன்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.இந்த கருத்தாக்கம் சார்ல்சு பெரால்டின் 1697 ஆம் பதிப்பில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.விலையுயர்ந்த கற்கள்[2] பதிக்கப்பட்ட செருப்புகளும் இருந்த்தாக கூறப்படுகிறது.
  1. Tatar, Maria. The Annotated Classic Fairy Tales. New York: W. W. Norton & Company, 2002.
  2. "Free slippers for elderly city residents". Daily Echo. 2010-01-20. Retrieved 2014-01-31