பர்கஃட் மாவட்டம்

பர்கஃட் மாவட்டம், ஒடிசாவின் 30 மாவட்டங்களில் ஒன்று. இதை பர்கர்ஹ் மாவட்டம் என்றும் அழைப்பர்.[1]இதன் தலைமையகம் பர்கஃட்டில் உள்ளது.

ஆட்சிப் பிரிவுகள்Edit

புகழ் பெற்றவர்கள்Edit

சான்றுகள்Edit

இணைப்புகள்Edit