பாகுமையற்ற பாய்வு

பாகுமையற்ற பாய்வு (Inviscid flow) என்பது பிசுக்குமை ஏதுமற்ற கருத்தியல் பாய்மத்தின் பாய்வாகும். பாய்ம இயக்கவியலில் இவ்வகைக் கருதுகோள் கொண்டு பல பாய்வுச் சிக்கல்கள் எளிதாகத் தீர்க்கப்படுகின்றன.[1]

மேலும், குறைவான பிசுக்குமை கொண்ட பாய்மங்களின் பாய்வும் பாகுமையற்ற பாய்வு முடிவுகளோடு, சில இடங்கள் தவிர்த்து, ஒத்துப்போகின்றன. அவ்வகைப் பாய்மங்களின் பாய்வின்போது, பாய்வின் எல்லையில் இருக்கும் எல்லைப்படலத்தில் இக்கருதுகோள் சரியான முடிவுகளைத் தராது.[2]

மேலும் பார்க்க

தொகு

குறிப்புதவிகள்

தொகு

குறிப்புகள்

தொகு
  1. Clancy, L.J., Aerodynamics, p.xviii
  2. Kundu, P.K., Cohen, I.M., & Hu, H.H., Fluid Mechanics, Chapter 10, sub-chapter 1
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பாகுமையற்ற_பாய்வு&oldid=2745460" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது