பாசுபீனைட்டு

பாசுபீனைட்டுகள் (Phosphinites) என்பவை P(OR)R2 என்ற பொது வாய்ப்பாடைக் கொண்டுள்ள கரிமப்பாசுபரசு சேர்மங்களாகும். ஒருபடித்தான வினையூக்கம் மற்றும் ஒருங்கிணைவு வேதியியலில் இவை ஈந்தணைவிகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன [1].

மெத்தில் டைபீனைல்பாசுபீனைட்டு வாய்ப்பாட்டின் வெளிக்கூடு அமைப்பு

தயாரிப்புதொகு

கரிமப்பாசுபரசு குளோரைடுகளை ஆல்ககால் பகுப்பு வினைக்கு உட்படுத்துவதன் மூலமாக பாசுபீனைட்டுகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. உதாரணமாக, குளோரோடைபீனைல்பாசுபீனுடன் மெத்தனாலும் ஒரு காரமும் சேர்த்து வினைப்படுத்தினால் மெத்தில் டைபீனைல்பாசுபோனைட்டு உருவாகிறது.

ClPPh2 + CH3OH → CH3OPPh2 + HCl

பாசுபீனசு அமிலத்தினுடைய (R2POH) எசுத்தர்களாக இவை இருந்தாலும் பாசுபீனைட்டுகள் இடைநிலை விளைபொருட்களாகத் தோன்றுவதில்லை.

வினைகள்தொகு

பாசுபீனைட்டுகள் ஆக்சிசனேற்றம் அடைந்து பாசுபினேட்டுகளாக மாறுகின்றன.

2 P(OR)R2 + O2 → 2 OP(OR)R2

பாசுபீனைட்டுகள் ஈந்தணைவிகள் ஆகும். உலோக பாசுபீன் அணைவுச் சேர்மங்களை இவை கொடுக்கின்றன. பாசுபீன் ஈந்தனைவிகளைக் காட்டிலும் இவை வலிமையான pi ஏற்பிகளாகும் [2].

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. D. E. C. Corbridge "Phosphorus: An Outline of its Chemistry, Biochemistry, and Technology" 5th Edition Elsevier: Amsterdam 1995. ISBN 0-444-89307-5.
  2. T. V. (Babu) Rajanbabu “Phosphinite and Phosphonite Ligands” in Phosphorus(III) Ligands in Homogeneous Catalysis: Design and Synthesis Paul C. J. Kamer and Piet W. N. M. van Leeuwen, Eds., John Wiley & Sons 2012. எஆசு:10.1002/9781118299715.ch5
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பாசுபீனைட்டு&oldid=2747846" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது