பிலாஸ்பூர் மாவட்டம், சத்தீஸ்கர்

சட்டீஸ்கரில் உள்ள மாவட்டம்
(பிலாசுப்பூர் மாவட்டம் (சத்தீசுகர்) இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

பிலாஸ்பூர் மாவட்டம், சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் மாவட்டங்களில் ஒன்று. இதன் தலைமையகம் பிலாஸ்பூர் என்னும் ஊரில் அமைந்துள்ளது.[1]

உட்பிரிவுகள்தொகு

[1]

போக்குவரத்துதொகு

சான்றுகள்தொகு

வெளி இணைப்புகள்தொகு

இணைப்புகள்தொகு