பேச்சு:அமர் சோனர் பங்களா

Add topic
There are no discussions on this page.

இப்பக்கத்தை பாடலில் ஒலிக்கு ஏற்றவாறு ஆமார் ஷோனார் பாங்லா அல்லது ஆமார் சோனார் பாங்லா என மாற்ற பரிந்துரைக்கிறேன்.--நீச்சல்காரன் (பேச்சு) 01:57, 23 மே 2012 (UTC)

Return to "அமர் சோனர் பங்களா" page.