பேச்சு:அற்றுவிட்ட இனம்

Add topic
There are no discussions on this page.
DNA-structure-and-bases.png அற்றுவிட்ட இனம் உயிரியல் தொடர்பான கருத்துகளைக் கொண்ட கட்டுரைகளை மேம்படுத்தவும், புதிய கட்டுரைகள் இயற்றுவதையும் நோக்கமாக உடைய விக்கித் திட்டம் உயிரியல் என்னும் திட்டத்துடன் தொடர்புடையது ஆகும். இத் திட்டத்தில் நீங்களும் பங்குபெற விரும்பினால், திட்டப் பக்கத்துக்குச் செல்லவும். செய்யவேண்டிய பணிகள் பற்றிய பட்டியலையும் அங்கே காணலாம்.

இன அழிவு என்ற சொல் முற்றாக அழிந்துவிட்ட இனம் என்பதைச் சொல்லுகிறதா? இன அழிவு என்பது படிப்படியாக அழிந்து கொண்டு வரும் ஒரு நிகழ்வைக் குறிப்பதாகப் படுகிறது.--Kanags \உரையாடுக 09:05, 28 மார்ச் 2011 (UTC)

Return to "அற்றுவிட்ட இனம்" page.