பேச்சு:இருபாலீர்ப்பு

Add topic
There are no discussions on this page.

Homosexuality - ஓரினச்சேர்க்கை Bisexuality - இருபால்சேர்க்கை அப்பொழுது,

Heterosexuality வை எவ்வாறு மொழிப்பெயர்ப்பது ? βινόδ  வினோத் 15:37, 3 பெப்ரவரி 2008 (UTC)

எதிர்பால்சேர்க்கை ??? --Natkeeran 15:40, 3 பெப்ரவரி 2008 (UTC)

Bisexualityஐ இருபால் ஈர்ப்பு என மொழிப்பெயர்க்கலாமா ? βινόδ  வினோத் 15:55, 3 பெப்ரவரி 2008 (UTC)

Return to "இருபாலீர்ப்பு" page.