பேச்சு:கவலை போக்கி பொம்மை

There are no discussions on this page.

விளக்கமற்ற தமிங்கில தலைப்பிலிருந்து தமிழில் தலைப்பிடுக. --AntanO (பேச்சு) 05:01, 15 பெப்ரவரி 2018 (UTC)

--AntanO கவலை போக்கி பொம்மை என தலைப்பிட்டு ஒர்ரி டால்ஸ் தலைப்பை வழிமாறாறக வைக்கலாமா--Arulghsr (பேச்சு) 09:17, 15 பெப்ரவரி 2018 (UTC)

கவலை போக்கி பொம்மை என்பது பொருத்தமான பெயர். பொதுவாக ஆங்கில ஒலிபெயர்ப்பு வழிமாற்றை இங்கு தவிர்க்கிறோம். --AntanO (பேச்சு) 11:57, 15 பெப்ரவரி 2018 (UTC)
Return to "கவலை போக்கி பொம்மை" page.