பேச்சு:தில்லியில் தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளின் போராட்டம் 2017

There are no discussions on this page.

2017 தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளின் எதிர்ப்புப் போராட்டங்கள் என்று ஒரு பொதுக் கட்டுரையை எழுதலாம் என்று நினைக்கிறேன். --Natkeeran (பேச்சு) 20:11, 12 ஏப்ரல் 2017 (UTC)

--Natkeeran நல்லது எழுதுங்கள் தேவைப்பட்டால் இக்கட்டுரையை அதில் இணைத்துக்கொள்ளுங்கள்--Arulghsr (பேச்சு) 04:15, 13 ஏப்ரல் 2017 (UTC)

Return to "தில்லியில் தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளின் போராட்டம் 2017" page.