பேச்சு:மத்தேயு நற்செய்தி

Add topic
There are no discussions on this page.
Exquisite-kfind.png மத்தேயு நற்செய்தி எனும் இக்கட்டுரை முதற்பக்கத்தில் காட்சிப்படுத்திய கட்டுரைகளில் ஒன்று.
Wikipedia

பகிரங்க வாழ்வு = பொது வாழ்வு? ஞானஸ்நானம் = அறிவுநீராட்டு?--ரவி 00:08, 2 டிசம்பர் 2007 (UTC)

Return to "மத்தேயு நற்செய்தி" page.